Skoči na glavni sadržaj

Razvoj uređaja za praćenje kvalitete okoliša urbanih sredina - METO PLUS

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

EU
EU
EU

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Inovacijski vaučeri za MSP-ove; Podupiranje kapaciteta MSP za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese

 

Referentna oznaka:   KK.03.2.2.03.0083

Naziv projekta: Razvoj uređaja za praćenje kvalitete okoliša urbanih sredina - METO PLUS

Selmet doo

Kranjčevićeva 5, Zagreb, OIB:25531283613

Razdoblje provedbe Projekta: 18.5.20 – 16.8.20

Ukupna vrijednost Projekta: 102.140,00

Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 71.498,00 kuna

Opis projekta:

Temeljni element rješenja jest razvoj uređaja koji u sebi objedinjuje različite senzore te mjeri apsolutne vrijednosti pojedinih indikatora  okoliša. Umrežavanjem više temeljnih uređaja cilj je implementirati sustav za praćenje kvalitete okoliša u kojem je raspodijeljeno  više uređaja.  Nadalje, objedinjena očitanja uređaj obrađuje te ih po potrebi šalje na centralizirano mjesto ili više njih, za analizu kvalitete okoliša  i vizualizaciju kako bi izmjerene indikatore prikladnije i zornije prikazali korisnicima.

Ovo rješenje nudi mogućnost prikaza svih indikatora onečišćenja na jednom mjestu, na internetu, računalu ili mobilnom telefonu i to na način da su rezultati prikazani brojčano, grafički na način da su jednostavno razumljivi širokoj populaciji uz naglasak na prihvatljivu cijenu uređaja što jamči široku primjenu.

Projekt obuhvaća ulaganje u provedbu novih rješenja - novog proizvoda (uređaja i pripadajućeg softwarea) koji će rezultirati inovativnim proizvodom nastalim na temelju istraživanja i razvoja kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkom organizacijom (FER Zagreb)  s naglaskom na naknadnu komercijalizaciju proizvoda i usluga.

 

Cilj projekta je razviti objedinjeno rješenje za nadzor navedenih indikatora kako bi se objektivno mogla procijeniti razina kvalitete okoliša te, eventualno, upozoriti građane na nedozvoljene razine pojedinih indikatora kvalitete  okoliša.

Ciljna skupina projekta je Društvo, odnosno zaposlenici Društva.

Osoba za komunikaciju: dunja@selmet.com

Kontakt adresa elektroničke pošte: info@selmet.com

Više informacija o EU projektima potražite na: https://strukturnifondovi.hr/