SELMET sponzor  i izlagač

kliknite za prijavu!

25.03  6.Retail Summit 

19.05  2.RFID Konrferencija - Zagreb 2015


Nova adresa !

Od 12.01.2015 poslujemo na novoj adresi : Kranjčevićeva 5/I

 

 Popvoljno, na akciji !

 *  Datalogic  2D skener

 *   Memor X3

 *  ScorpioX3 

 

 

Novosti

 Još jedan uspjeh u paketnoj disrtibuciji !   Selmet oprema DPD Croatia sa ručnim terminalima Dolphin 99EX!

Rješenja

Skladišno poslovanje , prijem/ otprema, kontrola cijana, naručivanje robe,
Osnovna sredstva, Mobilna prodaja i naručivanje,Inventura, RFID solucije,
Mjerenje i akvizicija temperature, vležnosti,
Tiketing ( ulaznice, parking) , Event management,
Očitanje brojila, Prikupljanje podataka na terenu,
Transport i logistika

 

 

 

 

Kontakt


Selmet d.o.o.

Kranjčevićeva5 /I   ; 10 000  Zagreb

TEL 385 (0)1 3688 750385 (0)1 3688 750
FAX 385 (0)1 3688 758
MAIL  info@selmet.com

Žiro račun: 2360000-1101244093
OIB: 25531283613
MB: 00673161

Partneri