Novosti

 Još jedan uspjeh u paketnoj disrtibuciji !   Selmet oprema DPD Croatia sa ručnim terminalima Dolphin 99EX!

Rješenja

 • Mobilne fiskalne blagajne
 • skladišno poslovanje
 • osnovna sredstva
 • mobilna prodaja
 • inventura
 • RFID solucije
 • mjerenje  i akvizicija temperature
 • tiketing (ulaznice, parking...)
 • event managment
 • očitanje brojila, komunalne usluge
 • transport i logistika

Kontakt


Selmet d.o.o.

Januševečka 17. Zagreb

TEL 385 (0)1 3688 750
FAX 385 (0)1 3688 758
MAIL  info@selmet.com

Žiro račun: 2360000-1101244093
OIB: 25531283613
MB: 00673161

Partneri