Selmet sponzor i izlagač :

* MIPRO 26.-30. svibanj, Opatija

* PAC World 23.-26. Lipanj, Zagreb (FER)
          Protection,Automation&Control World Conference

 Za istaknuti

 * Memor  i daje na akciji!    Idealno za male dučane i evidenciju osnovnih sredstva!

* Traženo : Scorpio X3 - industrijski terminal za skladišno poslovanje  
   visoka kvalitete , niska cijena!
* Honeywell skener Hyperion  1300g, svojom kvalitetom osvoio kupce!

*Motorola MC 45 sve više nalazi mjesto kao mobilni asistent!

 

 

Novosti

 Još jedan uspjeh u paketnoj disrtibuciji !   Selmet oprema DPD Croatia sa ručnim terminalima Dolphin 99EX!

Rješenja

 • Mobilne fiskalne blagajne
 • skladišno poslovanje
 • osnovna sredstva
 • mobilna prodaja
 • inventura
 • RFID solucije
 • mjerenje  i akvizicija temperature
 • tiketing (ulaznice, parking...)
 • event managment
 • očitanje brojila, komunalne usluge
 • transport i logistika

Kontakt


Selmet d.o.o.

Januševečka 17. Zagreb

TEL 385 (0)1 3688 750
FAX 385 (0)1 3688 758
MAIL  info@selmet.com

Žiro račun: 2360000-1101244093
OIB: 25531283613
MB: 00673161

Partneri