INVENTURA!

napravite inventuru u najkračem roku , brzo i sa minimalno troškova!

 Za istaknuti

 *  Novi model  Memor X3     Idealno za male dučane, inventuru i evidenciju osnovnih sredstva!

* Traženo : Scorpio X3 - industrijski terminal za skladišno poslovanje  
   visoka kvalitete , niska cijena! Na Akciji!

* Honeywell skener Hyperion  1300g, svojom kvalitetom osvoio kupce!

*Motorola MC 45 sve više nalazi mjesto kao mobilni asistent!

 

 

 

Novosti

 Još jedan uspjeh u paketnoj disrtibuciji !   Selmet oprema DPD Croatia sa ručnim terminalima Dolphin 99EX!

Rješenja

Skladišno poslovanje , prijem/ otprema, Osnovna sredstva,
Mobilna prodaja i naručivanje,
Inventura, RFID solucije,
Mjerenje i akvizicija temperature, vležnosti,
Tiketing ( ulaznice, parking) , Event management,
Očitanje brojila, Prikupljanje podataka na terenu,
Transport i logistika

 

 

 

 

Kontakt


Selmet d.o.o.

Januševečka 17. Zagreb

TEL 385 (0)1 3688 750385 (0)1 3688 750
FAX 385 (0)1 3688 758
MAIL  info@selmet.com

Žiro račun: 2360000-1101244093
OIB: 25531283613
MB: 00673161

Partneri